Download Active Partition Recovery Ultimate 22 Full – Phục Hồi Dữ Liệu

Active Partition Recovery Ultimate là bộ công cụ phục hồi data nổi bật. Ngoài các chức năng Pro, nó còn chứa một Hình ảnh ISO có thể start (dựa trên WinPE Active @ Boot Disk Lite) mà bạn có thể ghi vào đĩa CD-ROM hoặc ghi vào ổ USB Flash và start Win từ CD-ROM / USB này để phục hồi phân vùng (bao gồm cả những hệ thống) cũng như để phục hồi tệp tin và folder độc đáo từ bên trong nơi Win quen thuộc.

QuickScan

Công dụng Active Partition Recovery Ultimate

  • Bao gồm các version DOS, Win & Linux trong một gói. Win Installer
  • Chế độ phục hồi LastChance phát hiện các tệp bằng chữ ký của chúng trên khối lượng bị hỏng nặng mới!
  • Trình tổ chức áp dụng cho phép đổi tên và sắp xếp các tệp trong các folder (được phát hiện bằng chữ ký) mới!
  • Bao gồm Active@ Disk Editor áp dụng (Hex Viewer) trình kiểm tra tệp và đĩa cấp thấp
  • Bao gồm Active@ Tệp tin Recovery công cụ phục hồi để phục hồi các tệp đã gỡ và RAID bị hỏng
  • Bao gồm Active@ Boot Disk Lite dựa trên WinPE (Nơi phục hồi Win) để phục hồi các phân vùng hệ thống trên các hệ thống không thể start
  • Bao gồm Active@ dựa trên OpenSUSELiveCD (Nơi phục hồi Linux) để phục hồi các hệ thống không thể start, có thể start các hệ thống start an toàn UE86 x86 & x64 mới nhất và BIOS mới thông thường!
  • Bootable Disk Creator cho phép bạn tạo mới đĩa USB Flash có thể start, cũng như đĩa CD / DVD / Blu-ray
  • Tùy chỉnh đĩa có thể start thêm tệp người dùng, thay đổi mạng, cài đặt ngôn ngữ và an toàn

Download Active Partition Recovery Ultimate 22.0.1 Đầy đủ

Dung lượng: 1.0 GB

Link download Google driveDOWNLOAD  

Mật khẩu bỏ nén: isangtao.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *