Download Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2023 – Chương Trình Tính Toán Kết Cấu Mô Hình

Autodesk Robot Structural Analysis Professional, được áp dụng để tìm hiểu buil nâng cao. Chương trình này tính toán các mô hình kết cấu và cấu trúc pro trong ba chiều bằng cách giao tiếp với bộ PM Autodesk Revit.

Đây là bộ Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2023 mới nhất đã có sẵn công cụ Cra’ck các bạn có thể download về và áp dụng.‌

Robot Structural Analysis Professional 2023 Screenshot 1A

Công dụng của PM Autodesk Robot Structural Analysis Professional

  • Sự tồn tại của một loạt các công cụ để tìm hiểu và nghiên cứu các hành vi tuyến tính và phi tuyến tính của các cấu trúc
  • Tìm hiểu động các cấu trúc phức tạp
  • Nghiên cứu và mô phỏng các áp suất và download trọng tự nhiên khác nhau như động đất
  • Thiết lập giao tiếp hai chiều với PM Autodesk Revit
  • Có thiết kế hỗ trợ cho bê tông và thép với hơn 40 mã quốc tế cho thép và hơn 30 mã cho bê tông
  • Phương pháp tìm hiểu trực tiếp (Direct Analysis Method hay viết tắt là DAM)
  • Tính năng mô phỏng đường hầm gió và kiểm tra lượng gió sáng tạo ra

Download Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2023

Dung lượng: 967 GB

Link download Google drive: DOWNLOAD 

Mật khẩu bỏ nén: phanmemnet.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *