Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc mới nhất 2021

Bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc là mẫu dùng để kê khai các thông tin nộp thuế của cửa hàng, cửa hiệu. Mẫu gồm các thông tin: Tên cửa hàng, cửa hiệu, kho hàng, địa chỉ, phường/xã….

 

Mẫu bảng kê cửa hàng, cửa hiệu phụ thuộc

 

BẢNG KÊ

Cửa hàng, cửa hiệu, kho hàng phụ thuộc

(Kèm theo mẫu số 03-ĐK-TCT)

Tên người nộp thuế:……………………………………

Mã số thuế (nếu có):……………………………

STT Tên cửa hàng, cửa hiệu, kho hàng Địa chỉ Phường/xã Quận/huyện Tỉnh/thành phố
           
           
           
           
           
           
           
           

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

…, Ngày…./…/…

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Bấm DOWNLOAD để tải về download skygate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *