Các cách in bảng tính trong Microsoft Excel

Có nhiều cách in bảng tính trong Excel. Người dùng có thể in một phần hoặc tất cả các bảng tính này, hoặc một bảng tính cụ thể, hoặc một số bảng tính riêng biệt cùng một lúc. Ở chế độ mặc định, Excel sẽ in tất cả các bảng tính đang bật hiện tại.

Để in một phần của một bảng tính, người dùng có thể chỉnh sửa trang in của chức năng Backstage, hoặc người dùng có thể ấn định vùng in của một bảng tính. Sau khi chọn vùng in của bảng tính, người dùng có thể thêm các vùng khác vào hoặc xóa các vùng cũ đi

1. In tất cả các bảng tính trong Excel

Hiện chế độ Backstage, ở trang Print, trong vùng Settings, ấn danh sách in, và ấn Print Entire Workbook.

print122. In một bảng tính đơn trong Excel

Hiển thị bảng tính cần in. Hiện chế độ Backstage, ở trang Print, trong vùng Settings, ấn danh sách in, và ấn Print Active Sheets.

print133. In nhiều bảng tính một lúc

B1. Chọn bảng tính đầu tiên cần in
B2. Chọn các bảng tính tiếp theo theo một trong các cách sau:
+ Chọn các bảng tính liền kề: giữ phím Shift, ấn vào thẻ cuối cùng cần in.
+ Chọn các bảng tính cách nhau: giữ phím Ctrl và chọn từng bảng tính cần in.

print14
B3. Trên trang Print của chế độ Backstage, trong vùng Settings, ấn danh sách in, và ấn Print Active Sheets.

print15
4. In một vùng của bảng tính trong Excel

Trong bảng tính, chọn vùng dữ liệu cần in. Trên trang Print của chế độ Backstage, trong vùng Settings, ấn danh
sách in, và ấn Print Selection.

print1 1

5. In một vùng của bảng tính với vùng in định sẵn

Trên thẻ Page Layout, trong nhóm Page Setup, ấn nút Print Area, và ấn Set Print Area.

print16
6. Đưa thêm vùng in vào vùng in định sẵn

Trên thẻ Page Layout, trong nhóm Page Setup, ấn nút Print Area, và ấn Add to Print Area.

print17
7. Xóa vùng in trong vùng in định sẵn

Trên thẻ Page Layout, bật hộp thoại Page Setup. Trên trang Sheet của hộp thoại Page Setup, thay đổi địa chỉ vùng của
vùng cần in trong ô Print area, và ấn OK.

print188. Xóa vùng in định sẵn trong Excel

Trên thẻ Page Layout, trong nhóm Page Setup, ấn nút Print Area, và ấn Clear Print Area.

print199. Bỏ qua vùng in định sẵn trong Excel

Trên trang Print của chế độ Backstage, trong vùng Settings, ấn danh sách in, và ấn Ignore Print Area.

print100

10. In lưới trang trong Excel

Lưới trang, tiêu đề hàng, cột mặc định sẽ không được in lên. Nhưng ta hoàn toàn có thể bật chức năng in chúng lên.

Trên thẻ Page Layout, trong nhóm Sheet Options, dưới Gridlines, chọn ô Print.

prnt1
11. In tiêu đề hàng, cột trong Excel

Trên thẻ Page Layout, trong nhóm Sheet Options, dưới Headings, chọn ô Print.

prt1

Trên đây là toàn bộ cách in trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *