Cách lấy lại tài khoản đăng nhập website WordPress

Bạn quên tài khoản đăng nhập trang quản trị website WordPress? Và chẳng biết tìm lại nó ở đâu trong “não bộ” của mình, cũng chẳng biết hỏi ai vì chỉ mình bạn biết cái tài khoản đó.

Việc gửi yêu cầu lấy lại mật khẩu của WordPress cũng dường như không khả quan cho lắm. Đừng lo lắng vì Edugate có một cách giúp bạn giải quyết vấn đề này rất nhanh chóng.

Chỉ cần bạn có quyền đăng nhập vào Hosting của website là được! Vì sao ư? Vì vấn đề này chúng ta cần giải quyết trên Database của website WordPress.

Và nếu bạn cũng quên nốt cái tài khoản đăng nhập Hosting của mình là gì thì hãy liên hệ ngay với nhà cung cấp Hosting cho bạn yêu cầu họ gửi lại tài khoản đăng nhập Hosting cho bạn là xong.

Chúng ta bắt đầu nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *