Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Microsoft Excel

Hàm VLOOKUP là một trong những hàm rất hữu ích trong Excel nhưng lại ít người hiểu về nó.  Trong bài viết này, Vườn Tài Nguyên sẽ giúp các bạn hiểu rõ về hàm VLOOKUP bằng các ví dụ thực tế.

1. Hàm VLOOKUP là gì?

Hàm VLOOKUP là hàm dò tìm theo cột, sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một cột nào đó nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm.

2. Công thức của hàm VLOOKUP trong Excel 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003.

VLOOKUP (lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Cụ thể, cú pháp của hàm gồm 4 tham số:

VLOOKUP(Giá tri để tìm kiếm, Vùng dữ liệu tìm kiếm, Cột chứa giá trị tìm kiếm, Phạm vi tìm kiếm)

+ Giá trị để tìm kiếm (lookup_value): Là một ô và phai có tên trong vùng dữ liệu tìm kiếm.

+ Vùng dữ liệu tìm kiếm (table_array): Vùng này phải chứa tên của “Giá trị để tìm kiếm” và phải chứa “Giá trị cần tìm”. Lưu ý: phải để ở dạng giá trị tuyệt đối để cố định bảng với dấu $ đằng trước, ví dụ: $A$3:$C$50.

+ Cột chứ giá trị tìm kiếm (col_index_num): Thứ tự của cột chứa giá trị dò tìm trên table_array, tính từ bên trái sang của vùng dữ liệu tìm kiếm.

Ví dụ: trong bảng $A$3:$C$540, cột B chứa giá trị cần dò tìm thì col_index_num ở đây sẽ là 2; bảng $B$43:$F$80, cột D chứa giá trị dò tìm, thì col_index_num ở đây là 3.

+ Phạm vi tìm kiếm ([range_lookup]): (vùng này không bắt buộc)

Nếu bạn muốn dò tìm giá trị tương đối: TRUE tương đương với tham số là “1”. Dò tìm tương đối chỉ có thể áp dụng khi giá trị cần dò tìm trong table_array đã được sắp xếp theo thứ tự (tăng dần hoặc giảm dần hay theo bảng chữ cái). Với những bảng như vậy bạn có thể dùng dò tìm tương đối, khi đó nó tương tự như dùng hàm IF vô hạn vậy.

Nếu bạn muốn dò tìm giá trị chính xác: FALSE tương đương với tham số là “0”. Đối với các giá trị cần dò tìm không thể hoặc chưa được sắp xếp hãy dùng dò tìm tuyệt đối để tìm chính xác giá trị.

3. Ví dụ cụ thể hàm VLOOKUP

Giả sử một cửa hàng đồ điện tử có bán một số mặt hàng, mỗi nhân viên bán được một số lượng hàng hóa, ứng với mỗi mã hàng hóa là một đơn giá như bảng bên phải. Bây giờ cần tìm giá trị cột Đơn giá của từng mặt hàng trong bảng dưới đây:

vlookup1 1

Sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm đơn giá của từng mã hàng. Đây là công thức dò tìm tuyệt đối do cột đơn giá chưa được sắp xếp theo thứ tự.Tai ô F5 gõ =VLOOKUP(B5,$I$5:$K$12,3,0). Sau đó nhấn Enter.

vlookup2 1

Đưa con trỏ chuột vào góc dưới bên phải ô F5, hiện lên dấu + thì kéo đến hết ô F22 để sao chép công thức này và tìm kiếm được đơn giá mong muốn với từng mã hàng.

vlookup3 1

Và đến đây thì thực hiện tính toán ô thành tiền. Tai ô G5 gõ =F5*E5. Sau đó nhấn Enter. Đưa con trỏ chuột vào góc dưới bên phải ô G5, hiện lên dấu + thì kéo đến hết ô F22 để sao chép công thức này.

vlookup5 1

Hàm VLOOKUP có thể sử dụng trong rất nhiều trường hợp để xếp loại học sinh, xếp loại nhân viên,…. sử dụng trong kế toán như tìm đơn giá xuất kho, tìm mã hàng hóa, tìm giá trị hàng hóa…..và các bảng tính khác liên quan.

Để sử dụng tốt hàm VLOOKUP bạn cần thực hành nhiều trong các bài tập cũng như trong thực tế.

Rất mong bài viết sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *