Tải ComponentOne Studio Ultimate v2020.3.1 – Bộ Công Cụ Lập Trình Giao Diện Cho Visual Studio

Download về ComponentOne Studio Ultimate bản đầy đủ, ComponentOne Studio Ultimate là một bộ công cụ cho phép bạn tạo mới ra một theme đẹp hơn và nhiều chức năng hơn cho nhiều dự án khác nhau trong nơi lập trình. ComponentOne (gọi tắt là C1 của GrapeCity) tạo mới ra một trong những bộ linh kiện tốt nhất cho lập trình .NET. Bộ ComponentOne Studio Ultimate là bộ thành phần hoàn chỉnh dành cho ASP.NET, WinForms, ActiveX. WPF, UWP, Xamarin, JavaScript, ASP.NET Core MVC…

test Component Studio

Chức năng của ComponentOne Studio Ultimate

 • Lưới data mới và Điều khiển đầu vào cho Blazor (Beta) – Làm tròn phần mềm web C # của sever và máy khách của bạn với một bộ điều khiển UI gốc được buil cho Blazor từ đầu. Bản ElementOne Blazor (beta) bao gồm FlexGrid, lưới data đa background tảng tốt nhất của chúng tôi và một số điều khiển đầu vào bao gồm AutoComplete, CheckBox và ComboBox.
 • Tiếp tục hỗ trợ cho .NET Core 3.0 – Đầy đủ các điều khiển WinForms, WPF và ASP.NET Core đã được thử nghiệm để hỗ trợ .NET Core 3.0. Trong bản phát hành này, chúng tôi đã cải tiến hỗ trợ thời gian thiết kế cho các điều khiển WPF và mang tới các mẫu đa dự án cho WinForms cho phép bạn nhắm mục tiêu .NET Core 3.0 trong khi vẫn duy trì trải nghiệm thời gian thiết kế cổ điển mà bạn đã áp dụng với WinForms. Thêm vào đó, các điều khiển WinForms và WPF của chúng tôi hiện được vận chuyển dưới dạng các gói NuGet ngoài DLL.
 • Chính thức phát hành Dải băng thông minh – Dải băng mới cho WinForms được buil trên .NET 4.5.2 và nó dựa trên các khái niệm theme người dùng của Office 365. Với nó, bạn sẽ tận hưởng chế độ xem dễ dàng hóa mới khi dải băng được thu gọn, một bộ hình ảnh nhúng được tăng cường cho các nút cùng với sự hỗ trợ cho các biểu tượng dựa trên phông chữ và vector và thành phần xem hậu trường.

ComponentOne Studio Ultimate gồm

 • ComponentOne Studio for ActiveX x86/x64
 • Studio for ComponentOne ASP.NET Wijmo
 • ComponentOne Studio for Compact Framework (Mobile Devices)
 • ComponentOne Studio for iPhone
 • ComponentOne Studio for LightSwitch
 • ComponentOne Studio for Silverlight
 • ComponentOne Studio for Win Phone
 • ComponentOne Studio for WinForms
 • ComponentOne Studio for WinRT XAML 8.1
 • ComponentOne Studio for WPF
 • ComponentOne Doc-To-Help
 • ComponentOne IntelliSpell for Visual Studio
 • ComponentOne OLAP for WinForms
 • ComponentOne XapOptimizer

Download ComponentOne Studio Ultimate v2020.3.1

Dung lượng: 843 MB

Link download Google drive: DOWNLOAD

Mật khẩu bỏ nén: phanmemnet.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *