[Video] Hướng dẫn đưa website WordPress từ Localhost lên Hosting Cpanel

Đưa website từ Localhost lên Hosting là công việc quan trọng để website có thể hoạt động trên Internet. Trong video này Edugate sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn từ cách trỏ tên miền đến việc đưa website WordPress lên hosting Cpanel.

Chúc các bạn thành công!

 

Tham khảo: Hướng dẫn đưa website WordPress từ Localhost lên Hosting Direct Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *