Trang chủ Khoa học Lốc xoáy là gì? Nguyên nhân xảy ra lốc xoáy.