MATLAB từ MathWorks  là ứng dụng được áp dụng rộng rãi trong các ngành kỹ thuật, Với MATLAB, các kỹ sư, sinh viên có thể triển khai các ý tưởng, mô hình hoá các hệ thống điều khiển được học, các kỹ sư có thể thiết các hệ thống điều khiển, hệ thống viễn thông,…Version mới được tối ưu với kết làm việc tốt hơn, tốc độ hơn, các công dụng mới như Live Editor giúp bạn xử lý công việc tốc độ chóng.

tai matlab 2021 full crack google driver da test thanh cong 3

Chức năng trên Matlab R2021b

 • Editor: Use new capabilities for code refactoring and block editing, and improved code suggestions, code completion, and debugging
 • Live Editor Controls: Set default values for sliders, drop-down lists, check boxes, and edit fields
 • Live Editor Animations: Use interactive interface to control animations and export them to movies or animated GIFs
 • Live Editor: Live Editor Controls, Live Editor Fonts, Live Editor Bookmarks, Live Editor Animation Playback Controls
 • App Buildinguihyperlink Function, uitree Function, scroll Function, App Designer
 • Data Import and Analysis: XML Tệp tin I/O, Remote Data I/O, ts2timetable Function
 • Data Visualization: Create Plot Live Editor Task, bubblecloud Function
 • Big Data: Datastores
 • Language and Programming: name=value syntax, Class Diagram Viewer
 • Performance: Sparse Matrix Multiplication, Sparse Linear Systems
 • Software Development: Projects, C++ Interface
 • Controlling Hardware: Arduino, Sensor Support, Raspberry Pi, Arduino

Download MATLAB R2021b Bản full

Dung lượng:  18  GB

Link download Google drive: Part 1    Part 2 

Mật khẩu bỏ nén: isangtao.com

Cách cài đặt

Các bạn cần download 5 tệp tin này về máy tính:

 • Matlab R2021b.part1
 • Matlab R2021b.part2
 • Matlab R2021b.part3
 • Matlab R2021b.part4
 • Matlab R2021b.part5

Tiếp theo download đủ 5 tệp tin về máy tính, bạn áp dụng WinRAR  bỏ nén tệp tin Matlab R2021b.part1 là nó sẽ tự động nối 5 tệp tin đó lại thành một folder Matlab R2021b

Bước 1: Gán Tệp tin iso Matlab911R2021b_Win64.iso vào ổ cứng ảo (chọn chuột phải vào tệp tin > Mount (Gán))
Bước 2: Hoạt động setup.exe > Advanced Options > I have a Tệp tin Installation Key
Bước 3: Nhập Enter Tệp tin Installation Key

62551-02011-26857-57509-64399-54230-13279-37181-62117-65158-40352-64197-45508-24369-45954-39446-39538-16936-10698-58393-44718-32560-10501-40058-34454

Bước 4: Select License Tệp tin: tick tới tệp tin license.lic trong folder vừa bỏ nén. Tick các thành phần bạn cần cài đặt: Select products, bạn cần

 • 32GB ổ cứng để cài toàn bộ các thành phần.
 • 3GB nếu chỉ cài “MATLAB”

Bước 5: Tick Add shortcut to desktop để thêm lõi tắt MATLAB ra Desktop.
Bước 6: Chờ cho quy trình cài đặt kết thúc.
Bước 7: Tiếp theo cài đặt thành công, bạn sao chép Tệp tin “libmwlmgrimpl.dll” tới folder cài đặt MATLAB <matlabfolder>binwin64matlab_startup_pluginslmgrimpl thay thế tệp tin cũ để kết thúc active.

Quan trọng bước 7:

 • <matlabfolder> là folder cài đặt gốc của MATLAB trong ổ C như sau:
 • MATLAB R2021b: Bạn cần sao chép Tệp tin libmwlmgrimpl.dll vào đường dẫn folder sau:

C:Program FilesMATLABR2021bbinwin64matlab_startup_pluginslmgrimpl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *