Mẫu biên bản cuộc họp đơn giản mới nhất 2021

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban được dùng để ghi lại những thông tin cần thiết như những việc đã thực hiện được, phương hướng công việc tương lai của một cơ quan, tổ chức hay công ty nào đó. Cùng tham khảo mẫu cuộc họp giao ban để biết cách lập một biên bản cuộc họp giao ban đầy đủ nội dung và có hình thức trình bày đúng quy cách, Chúng tôi đã cập nhật mẫu biên bản cuộc họp giao ban được sử dụng nhiều nhất hiện nay để các bạn tham khảo.

CÔNG TY TNHH A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                         BIÊN BẢN HỌP

V/v: Triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh quả cầu lông

Hôm nay, lúc 9h 30  ngày 10 tháng 3 năm 2018, tại văn phòng Công ty TNHH A  diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

1.Ông Nguyễn Văn A: Chủ trì

2.Ông Nguyễn Ngọc B

3.Ông Trần Hoàng C

4. Bà Phan Thị D : Thư kí

II/ Nội dung cuộc họp:

1.Ông Nguyễn Văn A triển khai về việc lên kế hoạch kinh doanh quả cầu lông, bao gồm :

– Kế hoạch sản xuất

– Định hướng phân phối

– Hướng phân công đầu việc thực hiện

2. Nhân viên đóng góp ý kiến

– Ông Nguyễn Ngọc B đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch :

+ Lưu ý trong quá trình tuyển dụng

+ Xây dựng đội ngũ kinh doanh trên các kênh : online, cộng tác viên

– Ông Trần Hoàng C đóng góp ý kiến xây dựng đội cộng tác viên

III/ Kết luận cuộc họp:

-Lên kế hoạch sơ lược về phương án kinh doanh

+ Tiến hành chuẩn bị đăng tuyển và các loại giấy tờ liên quan : bà D phụ trách

+Nội dung, market vỏ : ông A phụ trách

+Thị trường, quan hệ đối tác: ông A, ông B phụ trách.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ  ngày 10 tháng 3 năm 2018.

Thư ký cuộc họp                                                              Chủ trì cuộc họp

Phan Thị D                                                                     Nguyễn Văn A

Bấm DOWNLOAD để tải về 

download skygate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *