Đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân đều cần hạn chế đi lại nếu không thực sự cần thiết.

Để việc đi lại của bạn được thuận tiện và chứng thực được lý do di chuyển cần thiết thì bạn cần tới giấy thông hành, giấy đi đường theo mẫu có đóng dấu xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp.

Dưới đây là những mẫu giấy đi đường, mẫu giấy thông hành Covid-19 mới nhất bạn có thể tải xuống.

Tải xuống: MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG MỚI NHẤT

Tải xuống: MẪU GIẤY THÔNG HÀNH MỚI NHẤT

1. Mẫu giấy đi đường

ỦY BAN NHAN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ/PHƯỜNG……….                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Hoặc Công ty, đơn vị sử dụng                          ————————
lao động)

     Số:……………..                                          ……, ngày….. tháng…..năm 2021

 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách

  1. Họ và tên:………………………; Giới tính………………………………
  2. Sinh ngày…. tháng…. năm….. ;
  3. Số CCCC/CMND:………………; Ngày cấp:………….; Nơi cấp:………
  4. Số điện thoại:………….;
  5. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………
  6. Nơi làm việc:…………………………………………;
  7. Địa chỉ cơ quan……………………………………………………………..
  8. Chức vụ/Vị trí công tác:…………………………………………………….

 Mục đích tham gia giao thông:……………………hiện đang trên đường di   chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UNBD ngày 23/07/2021 của UBND Thành phố.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

 

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 (Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)

2. Mẫu giấy thông hành số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

……………., ngày …..tháng …..năm 20….. 

GIẤY XÁC NHẬN

ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 

Họ tên (ghi chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú: …………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………..  Ngày cấp: ………………………………………  Nơi cấp: ……………………………

Số điện thoại nhà: ………………………………………………………  Số ĐTDĐ: ……………………………………….

Hiện đang làm việc tại: Công ty………………………………………………………………………………………………

Chức danh/chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan: ……………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………………………………………..

Công ty …………….xác nhận (Lý do xác nhận đi làm việc bên ngoài): Nhân viên ……………đi lại bên ngoài để làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa đến những khách hàng đã đặt mua hàng trên Website Công ty…                    

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/CÔNG TY NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu giấy thông hành số 2:

 

CÔNG TY ……………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐI LẠI

 

Công ty…………………..– Là một Công ty …………….chuyên cung cấp………………………

Vì lý do đáp ứng nhu cầu giao hàng tại nhà cho khách hàng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên …………………nên bằng công văn này, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho:

Nhân viên: ………………….Phòng ban:………………………

Được cử đi giao hàng cho khách hàng tại nhà theo những đơn hàng khách hàng đã đặt hàng tại………………………………

 

……, ngày … tháng … năm 2021.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tỉnh/ Thành, ngày … tháng … năm 20…

4. Mẫu giấy thông hành số 3:

Tên doanh nghiệp

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

Số: ……/CV-DNL

V/v xác nhận nơi cư trú và nơi làm việc

Tỉnh/ Thành, ngày … tháng … năm 20…

 

GIẤY XÁC NHẬN
ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Kính gửi: – Các cơ quan quản lý nhà nước.
– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

– Ban chỉ đạo Phòng chống Dịch Covid-19 … (tỉnh/ thành nơi cư trú).

Căn cứ vào Chỉ thị số … ngày … tháng … năm 20… của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào Công văn số … của Chủ tịch UBND … (tỉnh/ thành nơi làm việc).

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Công văn của UBND …, qua nội dung công ty chúng tôi nhận thấy rằng ngành nghề mà công ty chúng tôi đang hoạt động là thiết yếu, không nhất thiết phải tạm dừng phòng chống dịch.

Vì vậy, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ, công ty mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện cho các CBCNV chúng tôi (danh sách đính kèm) được đi lại từ nhà đến nơi làm việc trong thời gian này để tiếp tục công việc chuyên môn của mình.

Rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ. Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Với hoạt động vận tải liên tỉnh hay trong thành phố thì cần phải làm thẻ luồng xanh với mã QR để dán lên xe thì mới được lưu thông. Bạn tham khảo bài viết Hướng dẫn đăng ký luồng xanh vận tải chi tiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *