Mẫu Phiếu Điều Chỉnh Nguyện Vọng Đăng Ký Xét Tuyển Đại Học, Cao Đẳng 2021

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng 2021 là mẫu phiếu được cá nhân học sinh lập ra để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Tải về mẫu phiếu thay đổi nguyện vọng kèm hướng dẫn chi tiết cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc Gia 2018. Dưới đây là mẫu phiếu và cách điền chi tiết cho bạn.

1. Mẫu Phiếu Điều Chỉnh Nguyện Vọng Đăng Ký Xét Tuyển Đại Học, Cao Đẳng

2 6

2. HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Thông tin điều chỉnh đăng kí xét tuyển được khai trên 02 phiếu (Phiếu số 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 Thí sinh lưu).
Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng kí dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng*.
Bảng “Nội dung điều chỉnh nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển”:
+ Bước 1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5);

+ Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi) để ghi “nội dung điều chỉnh” vào cột (6) như sau:

Nếu không thay đổi thứ tự NV ưu tiên và các nội dung đã đăng kí thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng;
Nếu chỉ thay đổi thứ tự NV ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng kí thì thí sinh ghi số thứ tự NV ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng;
Những thay đổi khác thì ghi TĐ tại cột 6 cùng hàng.
Ví dụ:

Bảng danh sách nguyện vọng cũ đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi (bảng cũ)

Thứ tự NV ưu tiên Mã trường (chữ in hoa) Mã ngành/ Nhóm ngành Tên ngành/Nhóm ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển
1 BVH 52132654 Công nghệ thông tin T01
2 QHI 52132654 Công nghệ thông tin T01
3 BKA 52132654 Công nghệ thông tin T01
4 VHD 52132654 Công nghệ thông tin T01
……

Bảng nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (bảng mới)

Thứ tự NV ưu tiên

 

(1)

Mã trường (chữ in hoa)

 

(2)

Mã   ngành/Nhóm ngành

(3)

Tên ngành/Nhóm ngành (4) Mã tổ hợp môn xét tuyển

(5)

Nội dung thay đổi (6)
1 QHI 52132654 Công nghệ thông tin T01 2
2 BKA 52654783 Cơ khí T01
3 KHA 52364897 Quản trị kinh doanh T02
4 VHD 52132654 Công nghệ thông tin T01 0
……

Trong ví dụ trên:

  • Nguyện vọng 1 của bảng mới trùng với nguyện vọng 2 của bảng cũ: Điền số 2 (số thứ tự NV ưu tiên cũ)
  • Nguyện vọng 2 của bảng mới thay đổi so với bảng cũ: Điền TĐ vào cột 6, hàng 2;
  • Nguyện vọng 4 của bảng mới không thay đổi so với bảng cũ: Điền số 0 vào cột 6, hàng 4.
     Chúc các bạn thí sinh đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho tương lai của mình 

                                                            Bấm download để tải bản mẫu về download skygate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *