Download PTC Creo 8.0 Miễn Phí

Với sự ra đời của PTC Creo và các công nghệ connect của nó, PTC giúp người dùng có thể làm việc với bất kỳ công cụ thiết kế máy tính (CAD) nào, mang tới các công cụ mới để phát triển khái niệm và dễ dàng hóa thiết kế.

Bộ này và công nghệ UniteTM cho phép chức năng áp dụng các tệp CAD từ các hệ thống khác nhau trong nơi ứng dụng. Gói này cũng cho phép người dùng thực hiện bất kỳ loại thiết kế trừu tượng nào trong nơi có nhiều cụ thể thiết kế thông qua công cụ thiết kế ý tưởng áp dụng và nổi bật của nó. Mục đích của đầy đủ các công cụ này là tập trung người dùng vào sự sáng tạo mới và chất lượng hơn trong thiết kế của mình.

model tree

Với chức năng chuyển đổi data khi cần có và chỉ chuyển đổi data cần thay đổi, các công ty sẽ giảm được thời gian và tiền bạc. Nói cách khác, khi group phát triển cần áp dụng các định dạng CAD khác, công nghệ ứng dụng được connect với nhau cho phép các nhà thiết kế buil và duy trì các thiết kế giữa Creo và các data CAD khác. Điều này cho phép nhà thiết kế giảm thời gian bằng cách duy trì nơi thiết kế và không phải đi đến một nơi khác để tạo mới ra một thiết kế khác và sau đó ghép các thiết kế lại với nhau.

Các kết quả bao gồm trong PTC Creo

 • PTC Creo Direct
 • PTC Creo Layout
 • PTC Creo Options Modeler
 • PTC Creo Parametric
 • Render Studio
 • Simulate

Ứng dụng toán học PTC Mathcad Prime nổi bật, cũng được bao gồm trong bộ sưu tập này.

Công nghệ được áp dụng trong bộ PTC Creo:

Công nghệ hợp nhất trong Creo cho phép data ứng dụng CAD được áp dụng trực tiếp trong cài đặt Creo ParametricTM, Creo DirectTM, Creo SimulateTM và Creo ModelerTM. Do đó, công dụng này cho phép bạn áp dụng các thiết kế CAD khác nhau và đưa chúng vào nơi Creo, cũng như làm việc trên các công cụ thiết kế CAD khác nhau. Chức năng này giúp giảm thời gian và tăng chất lượng và sự hài lòng của hiệu ứng cuối cùng.

Cách áp dụng công nghệ áp dụng kết hợp hiệu quả nơi CAD:

Chức năng này cho phép data CAD được áp dụng ở cùng một định dạng trong nơi ứng dụng. Dễ dàng chuyển đổi data hiện có thành data được áp dụng trong Creo nếu cần và không có bất kỳ điều chỉnh độc đáo nào. Không cần có phải thay đổi đầy đủ các phần của thiết kế; Chỉ phần cần thay đổi mới trở thành.

Công nghệ thống nhất hỗ trợ những công cụ thiết kế CAD nào:

Mở trực tiếp các tệp ứng dụng SolidWorks, CATIA và NXTM mà không cần bất kỳ ứng dụng bổ sung nào trong nơi Creo. Nhập các tệp ứng dụng SolidWorks, CATIA, NX, Solid Edge và Autodesk vào nơi ứng dụng mà không cần bất kỳ ứng dụng bổ sung nào.

Link download PTC Creo 8.0.0.0

Dung lượng: 4.97 GB

Link download Google drive: DOWNLOAD

Mật khẩu bỏ nén: phanmemnet.com

Chỉ dẫn cài đặt

 • Vào folder PTC.LICENSE.WINDOWS.2021-03-11-SSQ mở file FillLicense.bat
 • Sẽ sinh ra tệp tin PTC_D_SSQ.dat
 • Chép tệp tin PTC_D_SSQ.dat này vào C:Program FilesPTC
 • Tạo mới biến nơi PTC_D_LICENSE_FILE=C:Program FilesPTCPTC_D_SSQ.dat
 • Vào folder PTC.Creo.8.0.0.0.Win64 mở file Setup để cài đặt ứng dụng
 • Tiếp theo cài đặt kết thúc, vào folder cr@ck, chép folder Creo 8.0.0.0 vào C:Program FilesPTC
 • Mở file SolidSQUADLoaderEnabler, tick Yes -> OK
 • Kết thúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *