Đề thi tuyển Kế toán thực tập giành cho sinh viên mới ra trường

Chào mừng bạn đến với Đề thi tuyển Kế toán thực tập giành cho sinh viên mới ra trường. Bạn có 15 phút để trả lời 15 câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. Chúc bạn đạt kết quả cao!

Câu hỏi 1 : Có bao nhiêu phương pháp kế toán?

Câu hỏi 2 : Trình tự xử lý chứng từ kế toán?

Câu hỏi 3 : Chọn câu phát biểu đúng

Câu hỏi 4 : Nhập kho 1.200 sản phẩm, tổng giá thành 14.400. Xuất bán 800 sản phẩm, giá chưa thuế 19đ/sp. Thuế GTGT 10%, chi phí bán hàng 0,5đ/sp, chi phí quản lý doanh nghiệp bằng 1/2 chi phí bán hàng. Vậy kế quả kinh doanh sẽ là:

Câu hỏi 5 : Số dư tài khoản cấp 1 bằng:

Câu hỏi 6 : Hai người thành lập doanh nghiệp, họ cần có tiền mặt 60tr, thiết bị 90tr. Họ dự định mua thiết bị trả trước 30tr, còn lại nợ người bán. Ngân hàng cho vay 50tr để thành lập doanh nghiệp. Họ phải góp bao nhiêu tiền

Câu hỏi 7 : Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong:

Câu hỏi 8 : Trong kỳ, khi hạch toán một nghiệp vụ kinh tế phát sinh , kế toán ghi Nợ mà quên ghi Có hoặc ngược lại sẽ dẫn đến sự mất cân đối của bảng cân đối tài khoản đối với:

Câu hỏi 9 : Đối tượng nào sau đây có thể tổ chức lập chứng từ kế toán:

Câu hỏi 10 : Giá trị ban đầu của TSCĐ được gọi là:

Câu hỏi 11 : Nhận thấy các loại hàng mà doanh nghiệp kinh doanh là loại quý hiếm, kế toán quyết định sử dụng phương pháp tính giá nào trong niên độ mới:

Câu hỏi 12 : Chọn cách đánh giá tài sản mà giá trị tài sản của doanh nghiệp ở mức thấp nhất, là vấn đề thuộc nguyên tắc:

Câu hỏi 13 : Các tài khoản sau: 129, 229, 159, 1381, 413, 214. Tài khoản nào là khách nhất so với các tài khoản còn lại:

Câu hỏi 14 : Cho doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 468.800.000 đ, các khoản chiết khấu thương mại là 800.000 đ, giá vốn hàng bán là 320.000.000đ. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là:

Câu hỏi 15 : Cho doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 468.800.000 đ, các khoản chiết khấu thương mại là 800.000 đ, giá vốn hàng bán là 320.000.000đ. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *