Đề thi tuyển trắc nghiệm tuyển kế toán tổng hợp vào công ty thương mại.

Chào mừng bạn đến với Đề thi tuyển trắc nghiệm tuyển kế toán tổng hợp vào công ty thương mại.. Bạn có 20 phút để trả lời 15 câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. Chúc bạn đạt kết quả cao!

Câu hỏi 1 : Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm?

Câu hỏi 2 : Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật chịu thuế suất nào :

Câu hỏi 3 : Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm giá tính thuế GTGT là :

Câu hỏi 4 : Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì ?

Câu hỏi 5 : Trong kỳ tính thuế tháng 6, công ty A thanh toán dịch vụ đầu vào được tính khấu trừ loại hóa đơn đặc thù như các loại vé. Tổng giá trị thanh toán theo hóa đơn là 110.000.000 đồng, dịch vụ này chịu thuế là 10%. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là :

Câu hỏi 6 : Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ?

Câu hỏi 7 : Có bao mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ :

Câu hỏi 8 : Doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi trả cho người lao động nào dưới đây :

Câu hỏi 9 : Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho :

Câu hỏi 10 : Kỳ tính thuế tháng 6 năm 2017, Công ty TNHH Đại lý thuế Đông Dương có số liệu sau : Số thuế GTGT đầu vào tập hợp được 600.000.000 đồng ( trong đó mua 01 tài sản cố định có số thuế GTGT đầu vào là 500.000.000 đồng ). Doanh thu bán hàng hóa trong kỳ là : 7.000.000.000 đồng( Trong đó doanh thu của hàng hóa chịu thuế là 3.000.000.000 đồng),số thuế GTGT đầu vào của TSCĐ được khấu trừ kỳ tính thuế tháng 6 năm 2017 là :

Câu hỏi 11 : Nguyên tắc kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế :

Câu hỏi 12 : Theo quy định của pháp luật các trường hợp nào được coi như xuất khẩu :

Câu hỏi 13 : Giá tính thuế GTGT với hoạt động gia công hàng hóa trong nội địa là :

Câu hỏi 14 : Các khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiên công :

Câu hỏi 15 : Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT :

1 những suy nghĩ trên “Đề thi tuyển trắc nghiệm tuyển kế toán tổng hợp vào công ty thương mại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *