Đề trắc nghiệm kế toán tổng hợp kiểm tra về tỷ giá và thuế GTGT

Chào mừng bạn đến với Đề trắc nghiệm kế toán tổng hợp kiểm tra về tỷ giá và thuế GTGT. Bạn có 15 phút để trả lời 15 câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. Chúc bạn đạt kết quả cao!

Câu hỏi 1 : Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoan đầu tư xây dựng (giai đoạn trước hoạt động) được ghi nhận vào:

Câu hỏi 2 : Chênh lệch tỷ giá hối đoái khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được ghi nhận vào:

Câu hỏi 3 : Khi doanh nghiệp đặt trước tiền mua nguyên vật liệu, hàng hóa, TSCĐ cho người bán thì số tiền đặt trước được ghi vào:

Câu hỏi 4 : Khi đơn vị mua nguyên vật liệu, hàng hóa, TSCĐ và tiền mua tài sản được trừ vào số tiền doanh nghiệp đã trả trước cho người bán thì giá mua của số hàng này được ghi vào:

Câu hỏi 5 : Khi doanh nghiệp bán sản phẩm, hàng hóa cho khách hàng và tiền hàng được trừ vào số tiền mà doanh nghiệp đã nhận trước thì giá bán của số sản phẩm, hàng hóa này được ghi vào:

Câu hỏi 6 : Số tiền trả trước còn thừa mà doanh nghiệp nhận lại từ người bán được ghi vào:

Câu hỏi 7 : Các khoản thuế nào sau đây được ghi giảm doanh thu:

Câu hỏi 8 : Đối với DN kinh doanh hàng hóa, sản phẩm chịu thuế GTGT khấu trừ, thuế GTGT của hàng nhập khẩu được khấu trừ:

Câu hỏi 9 : Nghiệp vụ xuất vật liệu cho vay, cho mượn tạm thời (sẽ nhận lại bằng vật liệu):

Câu hỏi 10 : Đối với DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế GTGT đầu ra của sản phẩm xuất dùng phục vụ cho sản xuất kinh doanh được tính bằng công thức:

Câu hỏi 11 : Đối với DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế GTGT đầu ra của sản phẩm xuất dùng để biếu, tặng, trao đổi, trả lương được tính bằng công thức:

Câu hỏi 12 : Khi DN xuất hàng hóa, tài sản gửi bán đấu giá, DN cần phải:

Câu hỏi 13 : Cá nhân, hộ gia đình bán các tài sản đã qua sử dụng (không phải cho mục đích kinh doanh) cần phải:

Câu hỏi 14 : Khi DN điều chuyển tài sản cho các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, kế toán cần:

Câu hỏi 15 : Khi DN điều chuyển tài sản cho các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, kế toán:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *