Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh – Chủ đề Bất động sản

Chào mừng bạn đến với Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh - Chủ đề Bất động sản. Bạn có 15 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

1. Condominium/ Apartment nghĩa là gì?

2. Hallway nghĩa là gì?

3. Furniture nghĩa là gì?

4. Master Plan nghĩa là gì?

5. Sale Policy nghĩa là gì?

6. Start date nghĩa là gì?

7. Layout Floor nghĩa là gì?

8. Project nghĩ là gì?

9. Liquidated damages là gì?

10. Bid nghĩa là gì?

11. Payment upon termination nghĩa là gì?

12. Buyer-agency agreement nghĩa là gì?

13. Saleable Area nghĩa là gì?

14. Cottage nghĩa là gì?

15. Deposit nghĩa là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *