Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh – Chủ đề Cảm xúc

Chào mừng bạn đến với Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh - Chủ đề Cảm xúc. Bạn có 15 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

1. Terrific nghĩa là gì?

2. Over the moon nghĩa là gì?

3. Malicious nghĩa là gì?

4. Annoyed nghĩa là gì?

5. Sad nghĩa là gì?

6. Enthusiastic nghĩa là gì?

7. Tense nghĩa là gì?

8. Negative nghĩ là gì?

9. Let down nghĩa là gì?

10. Overwhelmed nghĩa là gì?

11. Hurt nghĩa là gì?

12. Surprised nghĩa là gì?

13. Upset nghĩa là gì?

14. Confident nghĩa là gì?

15. Bewildered nghĩa là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *