Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh – Chủ đề con người

Chào mừng bạn đến với Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh - Chủ đề con người. Bạn có 15 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

1. Toddler pair nghĩa là gì?

2. People in their sixties nghĩa là gì?

3. Adolescents nghĩa là gì?

4. Adult nghĩa là gì?

5. In his late fifties nghĩa là gì?

6. Age group nghĩa là gì?

7. Middle-ages nghĩa là gì?

8. Peer group nghĩ là gì?

9. Senior citizens nghĩa là gì?

10. Adventurous nghĩa là gì?

11. Ambitious nghĩa là gì?

12. Carefree nghĩa là gì?

13. Calm nghĩa là gì?

14. Hot-tempered nghĩa là gì?

15. Smile nghĩa là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *