Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh – Chủ đề Family

Chào mừng bạn đến với Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh - Chủ đề Family. Bạn có 15 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

1. Parents nghĩa là gì?

2. Wife nghĩa là gì?

3. Brother-in-law nghĩa là gì?

4. Stepfather nghĩa là gì?

5. Nephew nghĩa là gì?

6. Grandson nghĩa là gì?

7. Carefree childhood nghĩa là gì?

8. Grant joint custody nghĩ là gì?

9. Blue blood nghĩa là gì?

10. Single mother nghĩa là gì?

11. Family tree nghĩa là gì?

12. Sole custody nghĩa là gì?

13. Extended family nghĩa là gì?

14. Spouse nghĩa là gì?

15. Distant relative nghĩa là gì?

1 những suy nghĩ trên “Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh – Chủ đề Family

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *