Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh – Chủ đề Hoa quả

Chào mừng bạn đến với Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh - Chủ đề Hoa quả. Bạn có 15 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

1. Coconut nghĩa là gì?

2. Persimmon nghĩa là gì?

3. Soursop nghĩa là gì?

4. Kumquat nghĩa là gì?

5. Apricot nghĩa là gì?

6. Cantaloupe nghĩa là gì?

7. Ambarella nghĩa là gì?

8. Grape nghĩ là gì?

9. Longan nghĩa là gì?

10. Jackfruit nghĩa là gì?

11. Rambutan nghĩa là gì?

12. Fig nghĩa là gì?

13. Dragon fruit nghĩa là gì?

14. Passion-fruit nghĩa là gì?

15. Tamarind nghĩa là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *