Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh – Chủ đề Không gian – Vũ trụ

Chào mừng bạn đến với Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh - Chủ đề Không gian – Vũ trụ. Bạn có 15 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

1. Atmospheric nghĩa là gì?

2. Cosmos nghĩa là gì?

3. Comet nghĩa là gì?

4. Hypothesis nghĩa là gì?

5. Jupiter nghĩa là gì?

6. Quasar nghĩa là gì?

7. Lunar eclipse nghĩa là gì?

8. Slolar eclipse nghĩ là gì?

9. Spectroscopy nghĩa là gì?

10. Universe nghĩa là gì?

11. The Solar System nghĩa là gì?

12. Sensor nghĩa là gì?

13. Pluto nghĩa là gì?

14. Mercury nghĩa là gì?

15. Venus nghĩa là gì?

1 những suy nghĩ trên “Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh – Chủ đề Không gian – Vũ trụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *