Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh – Chủ đề Màu sắc

Chào mừng bạn đến với Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh - Chủ đề Màu sắc. Bạn có 15 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

1. White nghĩa là gì?

2. Grey matter nghĩa là gì?

3. To do brown nghĩa là gì?

4. Bright red nghĩa là gì?

5. Violet nghĩa là gì?

6. Green with envy nghĩa là gì?

7. Brown as a berry nghĩa là gì?

8. Once in a blue moon nghĩ là gì?

9. Catch somebody red-handed nghĩa là gì?

10. In the pink nghĩa là gì?

11. Gray water nghĩa là gì?

12. A white lie nghĩa là gì?

13. Blue ribbon nghĩa là gì?

14. Black market nghĩa là gì?

15. Dark green nghĩa là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *