Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh – Chủ đề Môi trường

Chào mừng bạn đến với Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh - Chủ đề Môi trường. Bạn có 15 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

1. Acid rain pair nghĩa là gì?

2. Ecology nghĩa là gì?

3. Greenhouse effect nghĩa là gì?

4. Urbanization nghĩa là gì?

5. Soil nghĩa là gì?

6. Destroy nghĩa là gì?

7. Die out nghĩa là gì?

8. Conserve nghĩ là gì?

9. Purify nghĩa là gì?

10. Toxic nghĩa là gì?

11. Sea level nghĩa là gì?

12. Earthquake nghĩa là gì?

13. Natural resources nghĩa là gì?

14. Man-made nghĩa là gì?

15. Hazardous nghĩa là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *