Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh – Chủ đề Ngôn ngữ

Chào mừng bạn đến với Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh - Chủ đề Ngôn ngữ. Bạn có 15 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

1. Afrikaans nghĩa là gì?

2. Chinese hoặc Mandarin Chinese nghĩa là gì?

3. Danish nghĩa là gì?

4. Noun nghĩa là gì?

5. Minority languages nghĩa là gì?

6. Listen nghĩa là gì?

7. Turkish nghĩa là gì?

8. Russian nghĩ là gì?

9. Norwegian nghĩa là gì?

10. Khmer hoặc Cambodian nghĩa là gì?

11. Irish nghĩa là gì?

12. Czech nghĩa là gì?

13. Linguistic diversity nghĩa là gì?

14. To adopt the dominant language nghĩa là gì?

15. Persian hoặc Farsi nghĩa là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *