Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh – Chủ đề Shopping – Mua sắm

Chào mừng bạn đến với Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh - Chủ đề Shopping – Mua sắm. Bạn có 15 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

1. Corner shop nghĩa là gì?

2. Purse nghĩa là gì?

3. Bill nghĩa là gì?

4. Plastic bag nghĩa là gì?

5. Credit card nghĩa là gì?

6. Cashier nghĩa là gì?

7. Mall/shopping center nghĩa là gì?

8. Flea market nghĩ là gì?

9. Cash register nghĩa là gì?

10. High-street name nghĩa là gì?

11. Shop window nghĩa là gì?

12. Aisle nghĩa là gì?

13. Shopping list nghĩa là gì?

14. Retailer nghĩa là gì?

15. Shop around nghĩa là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *