Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh – Chủ đề Toán học

Chào mừng bạn đến với Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh - Chủ đề Toán học. Bạn có 15 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

1. Adjacent pair nghĩa là gì?

2. Concentric nghĩa là gì?

3. Area nghĩa là gì?

4. Arc nghĩa là gì?

5. Positive nghĩa là gì?

6. Equality là gì?

7. Cross-section nghĩa là gì?

8. Slant edge nghĩ là gì?

9. Scale nghĩa là gì?

10. Cuboid nghĩa là gì?

11. Origin nghĩa là gì?

12. Diagram nghĩa là gì?

13. Parallel nghĩa là gì?

14. Acute triangle nghĩa là gì?

15. Midpoint nghĩa là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *