Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh – Đề số 1

Chào mừng bạn đến với Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh - Đề số 1. Bạn có 15 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

1. Road nghĩa là gì?

2. Route nghĩa là gì?

3. Path nghĩa là gì?

4. Lane nghĩa là gì?

5. Bus Stop nghĩa là gì?

6. Trail nghĩa là gì?

7. Parking lot nghĩa là gì?

8. Barrier nghĩ là gì?

9. High street nghĩa là gì?

10. Passing prohibited nghĩa là gì?

11. side street nghĩa là gì?

12. Pavement nghĩa là gì?

13. Lamp post nghĩa là gì?

14. Pedestrian crossing nghĩa là gì?

15. Taxi rank nghĩa là gì?

1 những suy nghĩ trên “Đề trắc nghiệm Từ Vựng Tiếng Anh – Đề số 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *