Trắc nghiệm đồ họa Photoshop Online – Đề số 2

Chào mừng bạn đến với Trắc nghiệm đồ họa Photoshop Online - Đề số 2. Bạn có 20 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

Câu 1: Để thiết kế các file cho internet ta dùng đơn vị đo nào sau đây?

Add description here!

Câu 2: Ở chế độ màu CMYK thì chữ K là biểu thị của màu nào?

Câu 3: Trong Photoshop để tạo file mới nền trong suốt ta chọn background nào?

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là chính xác?

Câu 5: Thao tác Image => Mode thực hiện lệnh gì?

Câu 6: Phím tắt của công cụ Magic Wand Tool là phím gì?

Câu 7: Vùng chọn trong Photoshop là vùng?

Câu 8: Cách nào dưới đây để sử dụng công cụ Lasso Tool?

Câu 9: T là phím tắt của công cụ nào?

Câu 10: Để xóa 1 phần layer ta dùng công cụ nào?

Câu 11: Hiệu ứng nào dưới đây là hiệu ứng chạm nổi, vát cạnh?

Câu 12: Hiệu ứng nào dưới đây là hiệu ứng đổ bóng?

Câu 13: Ctrl + T là phím tắt có công cụ gì?

Câu 14: Sau khi vẽ đường bằng Pen Tool ta nhấn phím tắt nào để tạo thành vùng chọn?

Câu 15: Công cụ Healing Brush Tool có thao tác thực hiện tương tự công cụ nào?

Câu 16: Để đảo ngược vùng chọn ta dùng phím tắt nào?

Câu 17: Hệ màu RGB là hệ màu của 3 màu nào?

Câu 18: Tính năng Auto-Select trên thanh tùy chọn của công cụ Move Tool có tác dụng gì?

Câu 19: Trong các công cụ sau, công cụ nào có thể xóa đối tượng thừa trên hình ảnh?

Câu 20: Cỡ chữ tối đa trong bảng kích thước chữ hiển thị trên thanh tùy chọn là bao nhiêu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *