Trắc nghiệm đồ họa Photoshop Online – Đề số 3

Chào mừng bạn đến với Trắc nghiệm đồ họa Photoshop Online - Đề số 3. Bạn có 20 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

Câu 1: Tính năng giúp lồng ảnh với hình vào nhau là tính năng nào dưới đây?

Add description here!

Câu 2: Định dạng nào sau đây là định dạng để lưu hình ảnh trong Photoshop?

Câu 3: Tính năng nào giúp tạo lớp mặt nạ cho layer?

Câu 4: Công cụ nào trong Photoshop dùng để di chuyển đường Path?

Câu 5: Để vẽ hình đa giác trong Photoshop ta dùng công cụ nào?

Câu 6: Kích thước (Size) tối đa của vòng tròn thao tác công cụ Brush Tool là bao nhiêu?

Câu 7: Để gọi bảng Layer Style trong Photoshop ta dùng thao tác nào sau đây?

Câu 8: Hệ màu nào sau đây không có trong Photoshop?

Câu 9: Độ phân giải trong Photoshop được tính bằng đơn vị nào sau đây?

Câu 10: Để lưu ảnh động trong Photoshop ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Câu 11: Ảnh động trong Photoshop có định dạng nào sau đây?

Câu 12: Phím S là phím tắt của công cụ nào dưới đây?

Câu 13: Để nhóm các layer thành 1 nhóm chung ta dùng phím tắt nào sau đây?

Câu 14: Để mở bằng Color Blance ta dùng phím tắt nào?

Câu 15: Phím tắt Ctrl + Shift + T có tác dụng gì?

Câu 16: Tính năng Rotate trong Ctrl + T có tác dụng gì?

Câu 17: Để bật/tắt thanh thước trong Photoshop ta dùng phím tắt nào?

Câu 18: Để đóng 1 tab trong Photoshop ta dùng phím tắt nào?

Câu 19: Phím tắt Ctrl + Alt + O có tác dụng gì?

Câu 20: Câu nào sau đây về công cụ Crop Tool là sai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *