Trắc nghiệm đồ họa Photoshop Online – Đề số 4

Chào mừng bạn đến với Trắc nghiệm đồ họa Photoshop Online - Đề số 4. Bạn có 20 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

Câu 1: Trong Ctrl + T để lật ảnh trái phải ta dùng tính năng nào?

Add description here!

Câu 2: Phím tắt Ctrl + Shift + U có tác dụng gì?

Câu 3: Phím D là phím tắt thực hiện lệnh nào sau đây?

Câu 4: Công cụ Smudge Tool có biểu tượng là hình gì?

Câu 5: Nhóm công cụ Eraser Tool có mấy công cụ?

Câu 6: Tính năng Fill trong bảng Layer giúp thực hiện thao tác nào?

Câu 7: Phím tắt Ctrl + Y giúp thực hiện lệnh nào?

Câu 8: Công cụ Hand Tool có thể được thay thế bằng cách nào sau đây?

Câu 9: Phím tắt Ctrl + Shift + T có tác dụng gì?

Câu 10: Tính năng Window => History trong Photoshop thực hiện lệnh nào sau đây?

Câu 11: Photoshop có tất cả mấy nhóm chế độ hòa trộn?

Câu 12: Công cụ Pencil Tool có thao tác thực hiện giống công cụ nào?

Câu 13: Swatches là tên của bảng nào trong Photoshop?

Câu 14: Hiệu ứng nào dưới đây giúp tạo viền cho đối tượng?

Câu 15: Trong Photoshop có 2 công cụ không có công cụ con, đó là 2 công cụ nào?

Câu 16: Lệnh nào sau đây giúp gọi bảng hiệu ứng mặc định trong Photoshop?

Câu 17: Để không làm mất tỷ lệ của ảnh khi sử dụng Ctrl + T ta nhấn phím nào?

Câu 18: Để mở ảnh mới trong Photoshop ta có thể sử dụng phím tắt nào?

Câu 19: Thao tác Edit => Define Brush Preset giúp thực hiện lệnh gì?

Câu 20: Để xem Full (đầy đủ) màn hình Photoshop ta nhấn phím tắt nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *