Trắc nghiệm đồ họa Photoshop Online – Đề số 5

Chào mừng bạn đến với Trắc nghiệm đồ họa Photoshop Online - Đề số 5. Bạn có 20 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

Câu 1: Công cụ Blur Tool có hình dạng gì?

Add description here!

Câu 2: Công cụ Rectangular Marquee Tool có công dụng gì?

Câu 3: Hệ màu CMYK là tổng hợp của 4 màu nào?

Câu 4: Khi tạo layer mới trong Photoshop thì mặc định nền của layer mới có màu gì?

Câu 5: Để rút ngắn 1 đầu khi bẻ cong đường Pen Tool ta dùng phím tắt nào?

Câu 6: Trong công cụ vẽ hình đa giác Polygon Tool để bo các góc bên ngoài của hình ta dùng tính năng nào?

Câu 7: Multiply là công cụ hòa trộn theo dạng?

Câu 8: Để chọn vùng cần lấy cho công cụ Clone Stamp Tool ta giữ phím nào?

Câu 9: Câu nào dưới đây là không chính xác?

Câu 10: Để ẩn các đường Path trong Photoshop ta dùng tổ hợp phím tắt nào?

Câu 11: Phím tắt F7 có tác dụng gì?

Câu 12: Nếu dùng hệ màu Bitmap ta sẽ sử dụng chính 2 màu nào?

Câu 13: Để giữ được chất lượng ảnh khi sử dụng Ctrl + T ta áp dụng cho ảnh tính năng nào sau đây?

Câu 14: Để tạo hiệu ứng ánh sáng ta dùng lệnh nào sau đây?

Câu 15: Custom Shape Tool là công cụ thuộc nhóm nào?

Câu 16: Công cụ dùng để chấm lấy màu là công cụ nào?

Câu 17: Nhóm công cụ Marquee Tool có mấy công cụ?

Câu 18: Công cụ Dodge Tool có tác dụng gì?

Câu 19: Muốn phóng to nét vẽ của công cụ Brush Tool ta dùng phím tắt nào?

Câu 20: Tính năng Filter => Blur => Gaussian Blur dùng để làm gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *