Trắc nghiệm đồ họa Photoshop Online – Đề số 6

Chào mừng bạn đến với Trắc nghiệm đồ họa Photoshop Online - Đề số 6. Bạn có 20 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

Câu 1: Muốn gộp tất cả các layer thành 1 layer mà vẫn giữ nguyên những layer đó ta dùng phím tắt nào?

Add description here!

Câu 2: Để đổi tên cho layer thì cách làm nào sau đây là đúng?

Câu 3: Để tạo ảnh động trong Photoshop ta dùng tính năng nào?

Câu 4: Công cụ Brush Tool là công cụ?

Câu 5: Gradient Tool là công cụ có tính năng gì?

Câu 6: Ctrl + M là phím tắt của công cụ nào sau đây?

Câu 7: Kích thước tối đa của tính năng Stroke trong bảng Layer Style là bao nhiêu?

Câu 8: Patch Tool là công cụ thuộc nhóm nào?

Câu 9: Để lựa chọn thiết kế khổ A4 thì trong phần Preset ta chọn chế độ nào?

Câu 10: Để vẽ hình tròn từ tâm hướng ra ngoài ta nhấn tổ hợp phím nào?

Câu 11: Trong Photoshop, tổ hợp phím Ctrl + A có nghĩa gì?

Câu 12: Để thoát khỏi Photoshop ta dùng phím tắt nào?

Câu 13: Để lưu hình ảnh không nền trong Photoshop ta chọn lưu dưới định dạng nào sau đây?

Câu 14: Trong công cụ Line Tool, tính năng Weight trên thanh tùy chọn cho phép làm gì?

Câu 15: Trong công cụ Rounded Rectangle Tool, tính năng Radius trên thanh tùy chọn cho phép làm gì?

Câu 16: Trong Photoshop, công cụ nào cho phép tạo vùng chọn theo điểm nút tự động?

Câu 17: Tổ hợp phím tắt Ctrl + L là của công cụ nào?

Câu 18: Photoshop có bao nhiêu nhóm công cụ?

Câu 19: Ngoài chế độ Path, Pen Tool còn có chế độ nào sau đây?

Câu 20: Công cụ Convert Point Tool trong nhóm Pen Tool có phím tắt là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *