Trắc nghiệm lịch sử theo chủ đề-đề 1

Chào mừng các bạn đến với bài trắc nghiệm lịch sử chủ đề SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949)-câu hỏi nhận biết.

Thời gian làm bài của các bạn là 20 phút. Hãy thử sức để xem bản thân giành được bao nhiêu điểm nhé.

Câu 1. Tham dự Hội nghị Ianta (2-1945) có nguyên thủ của những quốc gia nào dưới đây?

Câu 2. Hội nghị Ianta (Liên Xô) diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Câu 3. Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh diễn ra từ ngày 4 đến 11-2-1945 được tổ chức tại đâu?

Câu 4. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quân đội nước nào sẽ vào chiếm đóng Nhật Bản và Nam Triều Tiên?

Câu 5. Sự kiện nào dưới đây gắn liền với ngày 24-10-1945?

Câu 6. Tháng 9-1977, Việt Nam đã gia nhập vào tổ chức nào dưới đây?

Câu 7. Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc?

Câu 8. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ đại diện các nước thành viên và mỗi năm họp một lần?

Câu 9. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại hội nghị nào dưới đây?

Câu 10. Tổ chức nào dưới đây là tiền thân của tổ chức Liên hợp quốc ?

Câu 11. Hiện nay, tổ chức Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên?

Câu 12. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hiện nay có bao nhiêu nước thành viên?

Câu 13. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, nước nào sẽ chiếm đóng Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 14. “Duy trì hòa bình và an ninh thế giới” là mục đích hoạt động của tổ chức nào dưới đây?

Câu 15. Cơ quan nào dưới đây không thuộc tổ chức Liên hợp quốc ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *