Trắc nghiệm tiếng Anh chủ đề du lịch – đề số 2

Trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh chủ đề Du lịch giúp bạn luyện tập thêm những từ mới và ôn luyện lại những từ vựng bạn đã biết về chủ đề Du lịch. Tại vuontainguyen.com chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những bài trắc nghiệm về từ vựng theo chủ đề để giúp các bạn có điều kiện học tập hiệu quả.

Trong bài này các bạn sẽ làm bài trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh về chủ đề Du lịch

tu vung du lich

Câu 1: Nghĩa của từ Airline route map

Câu 2: Travel Trade nghĩa là gì ?

Câu 3: Nghĩa của từ Travel Advisories là gì ?

Câu 4: Tìm nghĩa của từ Tour Vouche

Câu 5: Tìm nghĩa của từ Source market

Câu 6: Tourism có nghĩa là gì ?

Câu 7: Tìm nghĩa của từ Room only

Câu 8: Manifes có nghĩa là gì ?

Câu 9: Nghĩa của từ Geographic features là ?

Câu 10: Travel Desk Agent có nghĩa là gì ?

Câu 11: Hãy tìm nghĩa của từ Loyalty programme

Câu 12: Cancellation penalty có nghĩa là gì ?

Câu 13: Tìm nghĩa của từ Commission

Câu 14: Round trip có nghĩa là ?

Câu 15: Tour Wholesaler có nghĩa là ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *