Trắc nghiệm tin học Excel – Đề số 2

Trắc nghiệm tin học Excel được lập ra bởi Vườn Tài Nguyên nhằm giúp các bạn có niềm đam mê với tin học hay thậm chí là cả nhân viên văn phòng muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả làm việc của mình.

Bộ đề trắc nghiệm tin học Excel với những câu hỏi lý thuyết và bài tập với độ khó tăng dần giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức bản lề, dần dần nâng cao hơn nữa hiệu quả của mình,

Bài thi gồm 20 câu với thời gian làm bài 20 phút, hãy cố gắng hoàn thành và đạt được kết quả cao nhất nhé!

trac nghiem excel 1

Câu 1: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:

Câu 2: Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:

Câu 3: Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiển thị trong ô các kí tự:

Câu 4: Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:

Câu 5: Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

Câu 6: Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm), ta thực hiện:

Câu 7: Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?

Câu 8: Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả?

Câu 9: Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?

Câu 10: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:

Câu 11: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX-(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:

Câu 12: Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi "Tinhoc"; tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2:

Câu 13: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?

Câu 14: Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:

Câu 15: Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?

Câu 16: Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện:

Câu 17: Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:

Câu 18: Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng:

Câu 19: Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?

Câu 20: Trong Excel cú pháp hàm COUNTIF nào đúng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *