Trắc nghiệm tin học Excel – Đề số 3

Trắc nghiệm tin học Excel được lập ra bởi Vườn Tài Nguyên nhằm giúp các bạn có niềm đam mê với tin học hay thậm chí là cả nhân viên văn phòng muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả làm việc của mình.

Bộ đề trắc nghiệm tin học Excel với những câu hỏi lý thuyết và bài tập với độ khó tăng dần giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức bản lề, dần dần nâng cao hơn nữa hiệu quả của mình,

Bài thi gồm 20 câu với thời gian làm bài 20 phút, hãy cố gắng hoàn thành và đạt được kết quả cao nhất nhé!

trac nghiem excel 1

Câu 1: Để luôn chỉ chọn in một vùng nào đó trong bảng tính Excel chúng ta cần thao tác?

Câu 2: Khi làm ẩn thuộc tính đường lưới ô trong bảng tính Excel ta cần?

Câu 3: Khi muốn lặp lạmi tiêu đề cột ở ỗi trang in, chúng ta cần thực hiện?

Câu 4: Để làm ẩn một cột bất kỳ trên bảng tính Excel ta chọn cột cần làm ẩn, sau đó?

Câu 5: Khi đánh công thức tính toán trong Excel, nếu đúng sẽ cho ra kết quả của phép tính đó khi in ra giấy. Vậy để in các công thức mình vừa đánh ra thì?

Câu 6: Để thiết lập chế độ lưu tự động trên Excel dự phòng khi có sự cố xảy ra, ta cần?

Câu 7: Tài liệu Excel sau khi được đánh được lưu mặc định trong My Document. Vậy để thay đổi nơi mặc định khi lưu cần?

Câu 8: Khi vào File/Page Setup, chúng ta chọn thẻ Margins để làm gì?

Câu 9: Khi vào Format/Cells, thẻ Border có tác dụng gì?

Câu 10: Lệnh Ctrl + F trong Excel có tác dụng gì?

Câu 11: Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Sum(4,6,-2,9,s)

Câu 12: Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =AVERAGE(4,6,7,8)

Câu 13: Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Max(2,3,7,9,e)

Câu 14: Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? =Min(2,3,7,-9,e)

Câu 15: Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu (Các ô A1, A2, A3, A4, A5 đều có giá trị số là 3)? =Sum(A1:A5)

Câu 16: Hàm AND có thể nhận mấy giá trị?

Câu 17: Hàm OR có thể nhận mấy giá trị?

Câu 18: Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =AND(5>4, 6<9, 2<1)

Câu 19: Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =OR(5>4, 6<9, 2<1)

Câu 20: Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu? =AND(5>4, 6<9, OR(22))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *