Trắc nghiệm tin học lớp 12 – Đề số 1

Trắc nghiệm tin học lớp 12 được Vườn Tài Nguyên lập nên dành cho những bạn trẻ có niềm đam mê với tin học và muốn phát triển hơn nữa kĩ năng máy tính của mình.

Bài trắc nghiệm tin học lớp 12 bao gồm các câu hỏi lý thuyết về phần ngôn ngữ giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức bản lề, tạo bệ phóng để phát triển hơn nữa trong tương lai.

Bài trắc nghiệm gồm 15 câu với thời gian là 15 phút, hãy cố gắng hoàn thành với kết quả cao nhất nhé !

trac nghiem tin hoc 1

Câu 1: Một hệ quản trị CSDL không có chức năng nào trong các chức năng dưới đây?

Câu 2: Thành phần cơ sở của Access là:

Câu 3: Access là gì?

Câu 4: Access là hệ QT CSDL dành cho:

Câu 5: Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn:

Câu 6: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là:

Câu 7: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:

Câu 8: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Câu 9: Các chức năng chính của Access?

Câu 10: Các đối tượng cơ bản trong Access là:

Câu 11: Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì ?

Câu 12: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thật chất là:

Câu 13: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:

Câu 14: Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải chọn loại nào?

Câu 15: Chọn câu sai trong các câu sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *