Trắc nghiệm tin học lớp 12 – Đề số 2

Trắc nghiệm tin học lớp 12 được Vườn Tài Nguyên lập nên dành cho những bạn trẻ có niềm đam mê với tin học và muốn phát triển hơn nữa kĩ năng máy tính của mình.

Bài trắc nghiệm tin học lớp 12 bao gồm các câu hỏi lý thuyết về phần ngôn ngữ giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức bản lề, tạo bệ phóng để phát triển hơn nữa trong tương lai.

Bài trắc nghiệm gồm 15 câu với thời gian là 15 phút, hãy cố gắng hoàn thành với kết quả cao nhất nhé !

trac nghiem tin hoc 1

Câu 1: Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ biến hiện nay là:

Câu 2: Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm “Tóan”, “Lý”,...

Câu 3: Để định dạng, tính toán, tổng hợp và in dữ liệu, ta dùng:

Câu 4: Để khởi động Access, ta thực hiện:

Câu 5: Trong Access khi ta nhập dữ liệu cho trường “Ghi chú” trong CSDL (dữ liệu kiểu văn bản) mà nhiều hơn 255 kí tự thì ta cần phải định nghĩa trường đó theo kiểu nào?

Câu 6: Những nhiệm vụ nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?

Câu 7: Hệ QT CSDL có các chương trình thực hiện những nhiệm vụ:

Câu 8: Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Câu 9: Trong Acess, để mở CSDL đã lưu, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Câu 10: Kết thúc phiên làm việc với Access bằng cách thực hiện thao tác:

Câu 11: Trong Access, muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng, ta thực hiện :

Câu 12: Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL?

Câu 13: Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL?

Câu 14: Cập nhật dữ liệu là ?

Câu 15: Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện : Insert  ...........

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *