Trắc nghiệm tin học lớp 12 – Đề số 3

Trắc nghiệm tin học lớp 12 được Vườn Tài Nguyên lập nên dành cho những bạn trẻ có niềm đam mê với tin học và muốn phát triển hơn nữa kĩ năng máy tính của mình.

Bài trắc nghiệm tin học lớp 12 bao gồm các câu hỏi lý thuyết về phần ngôn ngữ giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức bản lề, tạo bệ phóng để phát triển hơn nữa trong tương lai.

Bài trắc nghiệm gồm 15 câu với thời gian là 15 phút, hãy cố gắng hoàn thành với kết quả cao nhất nhé !

trac nghiem tin hoc 1

Câu 1: Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Câu 2: Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào trên bảng chọn đối tượng?

Câu 3: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:

Câu 4: Nếu những bài toán phức tạp, liên quan tới nhiều bảng, ta sử dụng:

Câu 5: Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để :

Câu 6: Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 7: Trong Access, muốn in dữ liệu ra giấy, ta thực hiện

Câu 8: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn:

Câu 9: Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, thống kê dữ liệu, ta dùng:

Câu 10: Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là:

Câu 11: Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng:

Câu 12: Báo cáo thường được sử dụng để:

Câu 13: Trong Access, muốn tạo biểu mẫu theo cách tự thiết kế, ta chọn:

Câu 14: Các thao tác thay đổi hình thức biểu mẫu, gồm:

Câu 15: Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *