Trắc nghiệm tin học lớp 12 – Đề số 4

Trắc nghiệm tin học lớp 12 được Vườn Tài Nguyên lập nên dành cho những bạn trẻ có niềm đam mê với tin học và muốn phát triển hơn nữa kĩ năng máy tính của mình.

Bài trắc nghiệm tin học lớp 12 bao gồm các câu hỏi lý thuyết về phần ngôn ngữ giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức bản lề, tạo bệ phóng để phát triển hơn nữa trong tương lai.

Bài trắc nghiệm gồm 15 câu với thời gian là 15 phút, hãy cố gắng hoàn thành với kết quả cao nhất nhé !

trac nghiem tin hoc 1

Câu 1: Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi gì?

Câu 2: Để làm việc với báo cáo, chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng?

Câu 3: “ /” là phép toán thuộc nhóm:

Câu 4: Chỉnh sửa biểu mẫu (thay đổi hình thức biểu mẫu) chỉ thực hiện được ở chế độ:

Câu 5: Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:

Câu 6: Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về mẫu hỏi?

Câu 7: Đối tượng nào sau đây không thể cập nhật dữ liệu?

Câu 8: Giả sử bảng HOCSINH gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau?

Câu 9: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?

Câu 10: Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa gì?

Câu 11: Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm những học sinh có điểm một tiết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5 , trong dòng Criteria của trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức điều kiện nào sau đây là đúng:

Câu 12: Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong Mẫu hỏi, biểu thức số học để tạo trường mới TRUNG_BINH, lệnh nào sau đây là đúng:

Câu 13: Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau đây?

Câu 14: Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:

Câu 15: Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *