Trắc nghiệm tin học lớp 12 – Đề số 5

Trắc nghiệm tin học lớp 12 được Vườn Tài Nguyên lập nên dành cho những bạn trẻ có niềm đam mê với tin học và muốn phát triển hơn nữa kĩ năng máy tính của mình.

Bài trắc nghiệm tin học lớp 12 bao gồm các câu hỏi lý thuyết về phần ngôn ngữ giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức bản lề, tạo bệ phóng để phát triển hơn nữa trong tương lai.

Bài trắc nghiệm gồm 15 câu với thời gian là 15 phút, hãy cố gắng hoàn thành với kết quả cao nhất nhé !

trac nghiem tin hoc 1

Câu 1: Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai khi nói về miền?

Câu 2: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là :

Câu 3: “Một người dùng máy tính cá nhân để quản lí thu, chi của gia đình” thì chọn kiến trúc nào của hệ CSDL cho phù hợp?

Câu 4: Em hãy cho biết ý kiến nào là đúng. Trong giờ ôn tập về hệ CSDL, các bạn trong lớp thảo luận rất hăng hái. Đề cập đến vai trò của máy khách trong hệ CSDL khách-chủ, có rất nhiều bạn phát biểu:

Câu 5: Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm :

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không là đặc trưng của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?

Câu 7: Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về khoá chính?

Câu 8: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

Câu 9: CSDL đặt tại một máy, các thành phần của hệ QTCSDL tương tác với nhau tạo nên hệ thống gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên, có trong kiến trúc hệ CSDL nào?

Câu 10: Hệ thống đăng kí và bán vé máy bay sử dụng kiến trúc hệ CSDL nào?

Câu 11: Hãy chọn phát biểu đúng khi nói về hệ CSDL tập trung:

Câu 12: Chỉnh sửa dữ liệu là:

Câu 13: Giả sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên chọn trường SOBH làm khoá chính hơn vì :

Câu 14: Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ?

Câu 15: Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *