Trắc nghiệm vật lí chủ đề con lắc lò xo – Đề số 3

Trắc nghiệm vật lí chủ đề con lắc lò xo được lập ra bởi Vườn Tài Nguyên không chỉ giúp các bạn học sinh nâng cao kiến thức môn vật lý mà nhóm cũng hi vọng bài trắc nghiệm sẽ được các bạn áp dụng đi vào thực tế để hiểu sâu hơn và nắm bắt chắc hơn các hiện tượng vật lý đang xảy ra xung quanh chúng ta.

Bộ đề trắc nghiệm vật lí chủ đề con lắc lò xo bao gồm các bài tập và câu hỏi lý thuyết hay xuất hiện trong các đề thi đại học qua các năm. Các bạn hãy lấy đó làm mục tiêu ôn luyện và từ đó tự có thể đánh giá được năng lực của bản thân.

Mỗi bài thi gồm 15 câu với thời gian làm bài 15 phút, hãy cố gắng hoàn thành và đạt được kết quả cao nhất nhé!

con lac lo

Câu 1: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở gốc tọa độ. Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm đầu tiên mà động năng và thế năng của vật bằng nhau là

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 4cos2πt (cm). Thế năng của vật biến thiên với tần số

Câu 3: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì

Câu 4: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng với con lắc lò xo ngang?

Câu 6: Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua

Câu 7: Một vật nặng treo vào một lò xo làm lò xo giãn ra 0,8 cm. Lấy g = 10 m/s2. Chu kỳ dao động của vật là:

Câu 8: Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 9: Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật

Câu 10: Con lắc lò xo gồm vật m = 100g và lò xo k = 100 N/m. Lấy π2 = 10. Dao động điều hoà với chu kỳ là:

Câu 11: Con lắc lò xo gồm vật m = 200g và lò xo k = 50N/m. Lấy π2 = 10. Dao động điều hoà với chu kỳ là

Câu 12: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kỳ T = 0,5 s, khối lượng của quả nặng là m = 400g. Lấy π2 = 10. Độ cứng của lò xo là

Câu 13: Con lắc lò xo ngang dao động với biên độ A = 8 cm, chu kỳ T = 0,5s, khối lượng của vật là m = 0,4 kg. Lấy π2 = 10. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật là

Câu 14: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Phương trình dao động của vật nặng là

Câu 15: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Vận tốc cực đại của vật nặng là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *