Trắc nghiệm vật lí chủ đề sóng cơ học – Đề số 1

Trắc nghiệm vật lí chủ đề sóng cơ học được lập ra bởi Vườn Tài Nguyên giúp các bạn cải thiện và năm chắc kiến thức vật lí về sóng cơ học, tránh mất điểm đáng tiếc trong các kì thi.

Bộ đề trắc nghiệm vật lí chủ đề sóng cơ học bao gồm các câu hỏi lý thuyết hay xuất hiện trong các đề thi đại học qua các năm. Các bạn hãy lấy đó làm mục tiêu ôn luyện và từ đó tự có thể đánh giá được năng lực của bản thân.

Mỗi bài thi gồm 15 câu với thời gian làm bài 15 phút, hãy cố gắng hoàn thành và đạt được kết quả cao nhất nhé!

song co hoc

Câu 1: Theo định nghĩa. Dao động điều hoà là

Câu 2: Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng.

Câu 3: Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi

Câu 4: Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hoà?

Câu 6: Một vật đang dao động điều hoà, khi vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

Câu 7: Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng. Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có

Câu 8: Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai.

Câu 9: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn

Câu 10: Một vật dao động điều hòa, khi vật đi qua vị trí cân bằng thì

Câu 11: Chọn phát biểu sai về quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hoà là hình chiếu của nó.

Câu 12: Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là sai.

Câu 13: Điều nào sau đây sai về gia tốc của dao động điều hoà:

Câu 14: Phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà?

Câu 15: Chọn câu đúng. Một vật dao động điều hòa đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *