Trắc nghiệm vật lí chủ đề sóng cơ học – Đề số 2

Trắc nghiệm vật lí chủ đề sóng cơ học được lập ra bởi Vườn Tài Nguyên giúp các bạn cải thiện và năm chắc kiến thức vật lí về sóng cơ học, tránh mất điểm đáng tiếc trong các kì thi.

Bộ đề trắc nghiệm vật lí chủ đề sóng cơ học bao gồm các câu hỏi lý thuyết hay xuất hiện trong các đề thi đại học qua các năm. Các bạn hãy lấy đó làm mục tiêu ôn luyện và từ đó tự có thể đánh giá được năng lực của bản thân.

Mỗi bài thi gồm 15 câu với thời gian làm bài 15 phút, hãy cố gắng hoàn thành và đạt được kết quả cao nhất nhé!

song co hoc

Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hòa của chất điểm?

Câu 2: Chọn phát biểu đúng nhất? Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên một đường kính

Câu 3: Chọn câu đúng? Gia tốc trong dao động điều hòa

Câu 4: Khi thay đổi cách kích thích ban đầu để vật dao động thì đại lượng nào sau đây thay đổi

Câu 5: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa li độ và vận tốc là một

Câu 6: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa gia tốc và li độ là một

Câu 7: Đồ thị biểu diễn mối quanhệ giữa gia tốc và vận tốc là một

Câu 8: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực kéo về và li độ là một

Câu 9: Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì là.

Câu 10: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Acosωt. Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật

Câu 11: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

Câu 12: Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòB. Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 13: Khi một vật dao động điều hòa thì

Câu 14: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm

Câu 15: Vật dao động điều hòa với chu kì T. Thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = - A/2, tốc độ trung bình là.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *