Trắc nghiệm vật lí chủ đề sóng cơ học – Đề số 4

Trắc nghiệm vật lí chủ đề sóng cơ học được lập ra bởi Vườn Tài Nguyên giúp các bạn cải thiện và năm chắc kiến thức vật lí về sóng cơ học, tránh mất điểm đáng tiếc trong các kì thi.

Bộ đề trắc nghiệm vật lí chủ đề sóng cơ học bao gồm các câu hỏi lý thuyết hay xuất hiện trong các đề thi đại học qua các năm. Các bạn hãy lấy đó làm mục tiêu ôn luyện và từ đó tự có thể đánh giá được năng lực của bản thân.

Mỗi bài thi gồm 15 câu với thời gian làm bài 15 phút, hãy cố gắng hoàn thành và đạt được kết quả cao nhất nhé!

song co hoc

Câu 1: Chu kì dao động điều hòa là:

Câu 2: Trong dao động điều hoà thì li độ, vận tốc và gia tốc là những đại lượng biến đổi theo hàm sin hoặc cosin theo thời gian và

Câu 3: Khi một vật dao động điều hòa thì

Câu 4: Trong dao động điều hòa của một vật, tập hợp nào sau đây gồm các đại lượng không đổi theo thời gian?

Câu 5: Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây không có giá trị âm?

Câu 6: Phát biểu nào sau đây về vận tốc trong dao động điều hòa là sai?

Câu 7: Phát biểu nào sau đây về gia tốc trong dao động điều hòa là sai?

Câu 8: Đồ thị li độ theo thời gian của dao động điều hòa là một

Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không phải của lực kéo về?

Câu 10: Chọn phát biểu sai.

Câu 11: Pha ban đầu φ cho phép xác định

Câu 12: Khi một chất điểm dao động điều hoà thì đại lượng nào sau đây không đổi theo thời gian?

Câu 13: Dao động tự do là dao động mà chu kỳ

Câu 14: Dao động là chuyển động có

Câu 15: Chọn câu trả lời đúng. Khi một vật dao động điều hòa thì vectơ vận tốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *