Trắc nghiệm vật lí chủ đề sóng cơ học – Đề số 5

Trắc nghiệm vật lí chủ đề sóng cơ học được lập ra bởi Vườn Tài Nguyên giúp các bạn cải thiện và năm chắc kiến thức vật lí về sóng cơ học, tránh mất điểm đáng tiếc trong các kì thi.

Bộ đề trắc nghiệm vật lí chủ đề sóng cơ học bao gồm các câu hỏi lý thuyết hay xuất hiện trong các đề thi đại học qua các năm. Các bạn hãy lấy đó làm mục tiêu ôn luyện và từ đó tự có thể đánh giá được năng lực của bản thân.

Mỗi bài thi gồm 15 câu với thời gian làm bài 15 phút, hãy cố gắng hoàn thành và đạt được kết quả cao nhất nhé!

song co hoc

Câu 1: Hãy chỉ ra thông tin sai về chuyển động điều hoà của chất điểm.

Câu 2: Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên dương , phát biểu nào sau đây là sai? Sau thời gian

Câu 3: Dao động điều hoà có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một

Câu 4: Một vật dao động điều hoà khi qua vị trí cân bằng thì vận tốc

Câu 5: Tìm phát biểu đúng cho dao động điều hòa.

Câu 6: Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi

Câu 7: Chọn kết luận đúng khi nói vể dao động điều hòa.

Câu 8: Chọn phát biểu sai khi nói vể dao động điều hòa.

Câu 9: Kết luận sai khi nói về dao động điều hòa

Câu 10: Chuyển động nào sau đây không phải là dao động cơ học?

Câu 11: Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 12: Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi

Câu 13: Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng không khi

Câu 14: Khi nói về lực kéo về trong dao động điều hòa luôn

Câu 15: Khi nói về một vật nhỏ dao động điều hòa, nhận xét nào sau đây là sai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *