Quy định đổi tài nguyên

Để tạo sự tin tưởng cho những thành viên sử dụng tài nguyên của chúng tôi. Vườn Tài Nguyên cung cấp dịch vụ đổi hoặc hoàn tiền cho tài nguyên bạn đã mua.

1. Phạm vi áp dụng

Khách hàng đã mua sản phẩm tại hệ thống Vườn Tài Nguyên

2. Trường hợp được đổi hoặc hoàn tiền sản phẩm

Sản phẩm được phân phối bởi hệ thống Vườn Tài Nguyên

Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật được xác nhận bởi Nhà sản xuất/Nhà cung cấp.

Sản phẩm không thể hoạt động hoặc thiếu tính năng do thiếu template, license.

3. Trường hợp KHÔNG được đổi sản phẩm

Sản phẩm không tương thích với website, server hay môi trường của khách hàng.

Khách hàng tạo ra những thay đổi bên trong source code của sản phẩm ban đầu.

Sản phẩm được sử dụng không đúng theo hướng dẫn, mục đích của nhà sản xuất.

Đã mua nhưng thay đổi không muốn sử dụng nữa.

4. Quy định thực hiện đổi sản phẩm

Điền thông tin yêu cầu đổi Tại đây

Thời gian thực hiện sẽ từ 1-3 ngày làm việc

Thực hiện 1 đổi 1 sản phẩm (cùng mức giá).