Tải mẫu đơn tố giác tội phạm mới nhất 2021

Tố giác tội phạm là một trong những quyền cơ bản của công dân để đảm bảo sự thực thi nghiêm túc của pháp luật. Mỗi công dân đều có quyền gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời. Hành vi tố giác tội phạm được pháp luật bảo vệ. Dưới đây chúng tôi có cung cấp cho các bạn 2 mẫu cơ bản để tố giác tội phạm.

1. Đơn tố giác tội phạm là gì?

Mẫu đơn tố giác tội phạm là đơn tố giác tội phạm, đơn tố giác lừa đảo nhằm mục đích cho tố giác, khiếu nại những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lừa đảo được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm giải quyết các vấn đề được trình bày trong đơn tố giác. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người tố giác, tố giác ai, thông tin của người tố bị tố giác, hành vi muốn tố giác là gì?

2. Mẫu đơn tố giác tội phạm ( số 1 )

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

——-o0o——

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Kính gửi: ……………………………………………………………………………

Chúng tôi là: …………………………….….… – Chức vụ: …………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………… ……….…

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú: .………………………………………………… ……

Chúng tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông ….. về hành vi….

Cụ thể:

Ngày…./…/20……., ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Từ sự việc và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:

1 .……………………………………………………………………………………

2 .……………………………………………………………………………………

3 .……………………………………………………………………………………

4 .……………………………………………………………………….……………

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông……………………….đã vi phạm điều .….., luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Chúng tôi xin báo cáo sự việc và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông……………………………..

Tôi cam đoan những nội dung đã trình bày trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, khách quan và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về trình bày của mình.

Kính mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ những vi phạm nêu trên, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội ……………… theo quy định tại ………………… Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trước là để để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi, sau là để pháp luật được thể hiện đúng chức năng của mình, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo sự thật khách quan của vụ án, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.

Kính đơn!

                                                             …………., ngày …….tháng ……năm 20………

NHỮNG NGƯỜI TỐ GIÁC

3. Mẫu đơn tố giác tội phạm ( số 2 )

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
———————

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Kính gửi:

 

 

 

– Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra

– Cục cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ

– Cục an ninh điều tra A92 Bộ Công an

– Công an

Chúng tôi là: ………………………………………………………. Chức vụ: ……………………………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

Chúng tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà ……………;

Chức vụ: ……………………. về việc ………………… bao che, xử lý qua loa, cố tình che giấu tội phạm.

Cụ thể:

Ngày……/……/………..,…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Từ sự việc và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:

1 ……………………………………………………………………………………………………………………..

2 ……………………………………………………………………………………………………………………..

3 ……………………………………………………………………………………………………………………..

4 ……………………………………………………………………………………………………………………..

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông……………………….đã vi phạm điều ….., luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Chúng tôi xin tường trình, báo cáo sự việ và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp của đương sự bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông……………………………..

Nay chúng tôi làm đơn này và trân trọng gửi kèm theo các bài báo phanh phui sai phạm của ông/bà ………………………… tới cơ quan chức năng để tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà ……………………………. Kính đề nghị quý cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để bảo đảm việc tuân theo pháp luật được thực thi nghiêm túc.

Kính đơn!

…………., ngày……..tháng……năm…………
Những người tố giác

Bấm Download để tải bản mẫu về nhé download skygate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *